Biuletyn Informacji Publicznej
Sąd Rejonowy w Chełmnie

Linki

bip.gov.pl

Informacja

Niniejszy serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej

Wyszukiwanie

Wyszukiwarka
wszędzie

Menu główne

Nawigacja

NAWIGACJA:
Aktualności /

Treść strony

Sąd Rejonowy w Chełmnie
ul. Toruńska 3
86-200 Chełmno
e-mail: sr@chelmno.sr.gov.pl

 

Biuro Obsługi Interesanta i Czytelnia akt

ul. Toruńska 3, 86-200 Chełmno
tel.: 56 677-02-00
fax: 56 677-02-25
e-mail: boi@chelmno.sr.gov.pl

Formularz kontaktowy

Ankieta oceny satysfakcji interesanta


2GHD+zoCR5AAAAABJRU5ErkJggg==
Informacja dot. schodołazów


OPŁATY  SĄDOWE - numery kont bankowych

 

Koszty sądowe


REJESTR SPADKOWY – numer konta

Sąd Rejonowy w Chełmnie uprzejmie informuje, że opłaty za wpisy dokonywane w Rejestrze Spadkowym w wysokości 5 zł należy przekazywać na rachunek bankowy sum na zlecenie prowadzony w Banku BGK dla Sądu Okręgowego w Toruniu nr:

47 1130 1075 0002 6118 1720 0003

W tytule przelewu należy wskazać sąd, sygnaturę sprawy i stronę np.

SR Chełmno, INs 999/16 Jan Kowalski – za wpis do Rej. Spadkowego

Wpłaty za wpisy dokonywane w Rejestrze Spadkowym w wysokości 5 zł realizowane w placówkach pocztowych są zwolnione od opłat.


AKTUALNOŚCI


E-płatności dla obywatela: papierowe znaki opłaty sądowej tylko do 30 czerwca 2018

Platforma e-Płatności służy do uiszczania wszelkich opłat sądowych. To wyjście naprzeciw oczekiwaniom obywateli. Opłacanie należności zajmuje mniej czasu i jest łatwiejsze. Przyśpiesza postępowania sądowe i przynosi oszczędności. Dlatego tradycyjne znaki opłaty sądowej po 30 czerwca 2018 r. wychodzą z użycia.

Już od 1 stycznia 2017 r. przez e-Płatności można uregulować opłatę sądową za pozew (wniosek), opłatę kancelaryjną (np. za wydanie odpisu orzeczenia) oraz dokonać zakupu znaku opłaty sądowej w formie elektronicznej.

Znak opłaty sądowej w nowej formie ma postać graficzną kodu kreskowego i numerycznego (składającego się z 14 cyfr arabskich,) odpowiadającego zapisowi w bazie danych systemu
e-Płatności. Znak może mieć dowolny nominał. Zabezpieczenia systemu umożliwiają wyłącznie jednokrotne wykorzystanie elektronicznego znaku opłaty sądowej. Jego skasowanie jest możliwe tylko raz. Obecnie znak może zostać kupiony zarówno w kasie sądu, jak i przez stronę https://oplaty.ms.gov.pl.

UWAGA: papierowe znaki opłaty sądowej mogą być wykorzystywane do wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2018 r. Po tej dacie:

- nie będzie kontynuowana sprzedaż papierowych znaków opłaty sądowej;

- nie będzie możliwy zwrot uprzednio nabytych i niewykorzystanych znaków;

- dokonywanie opłat znakami opłaty sądowej w papierowej formie nie będzie dopuszczalne (wyjątek będą stanowić opłacone papierowymi znakami pisma kierowane do sądu, nadane drogą pocztową najpóźniej 30 czerwca 2018 r., które wpłyną do sądu po tym terminie - decyduje data stempla pocztowego).

Od 1 lipca 2018 r. znaki opłaty sądowej będą funkcjonować wyłącznie w formie elektronicznej. E-znaki są generowane w systemie e-Płatności. Mogą być samodzielnie drukowane lub przedstawiane do skasowania w sądzie na ekranie urządzeń mobilnych.

E-znaki są możliwe do nabycia:

na stronie systemu e-Płatności (portal e-Płatności), pod adresem https://oplaty.ms.gov.pl;
w kasach sądowych (wydruk na etykietach samoprzylepnych).

Portal e-Płatności (https://oplaty.ms.gov.pl), niezależnie od możliwości nabycia elektronicznych znaków opłaty sądowej, umożliwia bezpośrednie uiszczanie opłat sądowych z wykorzystaniem natychmiastowych przelewów internetowych (pay-by-link) oraz kart kredytowych.

Jako obowiązujące i dopuszczalne formy wniesienia opłat sądowych w dalszym ciągu pozostają również uiszczenia w formie:

- bezgotówkowej - tradycyjny przelew na rachunek dochodów sądu;
- wpłaty gotówkowej bezpośrednio w kasie sądu.

Zarządzenie Nr 34/2017 Prezesa Sądu Rejonowego w Chełmnie oraz Dyrektora Sądu Okręgowego w Toruniu wykonującego zadania Dyrektora Sądu Rejonowego w Chełmnie z dnia 19 grudnia 2017 roku

w sprawie ustalenia dnia 2 stycznia 2018 roku  dniem wolnym od pracy w Sądzie Rejonowym w Chełmnie

na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 lit. b i art. 31a  § 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 2062 ze zm.) w związku z § 40 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 roku - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2316 ze zm.) w zw. z art. 13 § 2 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.)

zarządzamy

§1

ustalenie dnia 2 stycznia 2018 roku (piątek) dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników Sądu Rejonowego w Chełmnie za święto przypadające w dniu 6 stycznia 2018 roku (sobota) tj. w dniu wolnym od pracy.

§2

Uchyla się Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego wykonującego zadania Dyrektora Sądu Rejonowego w Chełmnie A.0006 - 31/17 z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia dnia 5 stycznia 2018 roku dniem wolnym od pracy w Sądzie Rejonowym w Chełmnie

 • autor informacji: Prezes Sądu Rejonowego w Chełmnie i Dyrektor Sądu Okręgowego w Toruniu
  data wytworzenia: 2017-12-19
 • opublikował: Rafał Stajszczak
  data publikacji: 2017-12-19 12:11

Międzynarodowy Tydzień Mediacji 2017

Sąd Rejonowy w Chełmnie informuje o obchodach Międzynarodowego Dnia Mediacji, które przypadają na dzień 19 października 2017 roku oraz o przypadającym w dniu 16-20 października 2017 roku Tygodniu Mediacji.

Szersza informacja na temat obchodów została zamieszczona na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem:

https://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/mediacje/miedzynarodowy-dzien-mediacji-2017-rok/

 • autor informacji: Prezes Sądu Rejonowego w Chełmnie
  data wytworzenia: 2017-09-11
 • opublikował: Rafał Stajszczak
  data publikacji: 2017-09-11 08:50
 • zmodyfikował: Rafał Stajszczak
  ostatnia modyfikacja: 2017-09-11 08:51

 TRYB DZIAŁANIA, PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW 

Sąd Rejonowy w Chełmnie przyjmuje interesantów w poniedziałki: 1000-1800 
od wtorku do piątku w godzinach: 745-1445

Prezes Sądu przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków 
wg trybu przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych.


 

Informacje Sądu Okręgowego

2013.09.24 12:56

Nowa Księga Wieczysta

2013.09.24 12:24

Elektroniczne postępowanie upominawcze (e-Sąd)

2012.09.24 14:13

Mediacja

2012.08.14 13:38

System Dozoru Elektronicznego

2012.08.14 13:36

Uwierzytelnienie dokumentu

2011.03.17 12:52

Europejski Atlas Sądowy do spraw cywilnych

2011.03.11 09:04

Informacja z SR Chełmno

Stopka adresowa

 •                                  

 • Sąd Rejonowy w Chełmnie

  ul. Toruńska 3, 86-200 Chełmno
  NIP: 875-10-24-548
  REGON: 000571493-00079

  tel. (56) 677-02-00
  fax (56) 677-02-25
  wyślij wiadomość e-mail

 • Godziny przyjmowania interesantów

  Sekretariaty wydziałów:
  poniedziałek 9:00 - 18:00
  wtorek-piątek 7:45 - 14:45
     
  Biuro Obsługi Interesanta, Czytelnia akt, Biuro Podawcze:
  poniedziałek 7:15 - 18:00
  wtorek-piątek 7:15 - 15:15
 • Godziny urzędowania Sądu

  poniedziałek:          7:15 - 18:00
  wtorek - piątek:      7:15 - 15:15

Licencja strony

© 2010 - 2016 Sąd Rejonowy w Chełmno. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Stopka strony