Biuletyn Informacji Publicznej
Sąd Rejonowy w Chełmnie

Linki

bip.gov.pl

Informacja

Niniejszy serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej

Wyszukiwanie

Wyszukiwarka
wszędzie

Menu główne

Nawigacja

NAWIGACJA:
Aktualności /

Treść strony

Sąd Rejonowy w Chełmnie
ul. Toruńska 3
86-200 Chełmno
e-mail: sr@chelmno.sr.gov.pl

 

Biuro Obsługi Interesanta i Czytelnia akt

ul. Toruńska 3, 86-200 Chełmno
tel.: 56 677-02-00
fax: 56 677-02-25
e-mail: boi@chelmno.sr.gov.pl

Formularz kontaktowy

Ankieta oceny satysfakcji interesanta


2GHD+zoCR5AAAAABJRU5ErkJggg==
Informacja dot. schodołazów


AKTUALNOŚCI


Zarządzenie Nr 7/2017 Prezesa Sądu Rejonowego w Chełmnie oraz Dyrektora Sądu Okręgowego w Toruniu wykonującego zadania Dyrektora Sądu Rejonowego w Chełmnie z dnia 03 marca 2017 roku

w sprawie ustalenia dnia 10 listopada 2017 roku  dniem wolnym od pracy w Sądzie Rejonowym w Chełmnie

na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 lit. b i art. 31a  § 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 2062 ze zm.) w związku z § 40 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 roku - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2316 ze zm.) w zw. z art. 13 § 2 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.)

zarządzamy

ustalenie dnia 10 listopada 2017 roku (piątek) dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników Sądu Rejonowego w Chełmnie za święto przypadające w dniu 11 listopada 2017 r. (sobota) tj. w dniu wolnym od pracy.

 • autor informacji: Prezes Sądu Rejonowego w Chełmnie i Dyrektor Sądu Okręgowego w Toruniu
  data wytworzenia: 2017-03-03
 • opublikował: Rafał Stajszczak
  data publikacji: 2017-03-03 07:45

KOMUNIKAT

Sąd Rejonowy w Chełmnie informuje, iż od 01.05.2016 r. zmianie ulegnie organizacja pracy kasy:

1. opłat sądowych (wpisy sądowe, grzywny, koszty) będzie można dokonywać, bez dodatkowych opłat, w placówkach Poczty Polskiej S.A. na terenie całego kraju wymienionych na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A. - www.poczta-polska.pl (z wyłączeniem placówek oznaczonych jako Agencje Pocztowe), w tym:

w Urzędzie Pocztowym 1
ul. Rybacka 2
86-200 Chełmno

w dniach i godzinach otwarcia kas placówek pocztowych;

Pocztowy dowód wpłaty będzie jedynym i wyłącznym dowodem dokonania wpłaty gotówkowej.

W celu sprawnego przepływu informacji oraz właściwego zakwalifikowania opłaty, na pocztowym dowodzie wpłaty należy wskazać:

 • imię i nazwisko /nazwa firmy/,
 • adres,
 • sygnaturę akt sprawy lub wskazanie wydziału w przypadkach, w których sygnatura nie została nadana,
 • rodzaj opłaty np. wpis, koszty, grzywna.

Wzór wypełnionego dowodu wpłaty gotówkowej TUTAJ.

2. znaki opłaty sądowej  będzie można nabyć w Punkcie Obsługi Interesanta w godzinach od 7.15 do 15.15 ;

3. w siedzibie Sądu udostępnione zostanie urządzenie: Samoobsługowy Terminal Płatniczy, za pośrednictwem którego będzie można dokonywać opłat sądowych (wpisy sądowe, grzywny, koszty), bez dodatkowych kosztów, przy użyciu kart płatniczych.

Rozwiązania opisane w pkt. 1-3 nie dotyczą:

 • zaliczek sądowych – wpłat wnoszonych przez strony tytułem wynagrodzenia dla kuratorów, biegłych, tłumaczy, opłat za wpisy dokonywane w Rejestrze spadkowym;
 • wpłat zasądzonych nawiązek i świadczeń na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej;
 • depozytów sądowych – wadia, poręczenia majątkowe, zabezpieczenia.

W tych przypadkach wpłat należy dokonywać wyłącznie na dedykowane rachunki bankowe.

NUMERY KONT BANKOWYCH
dla wpłat ze wszystkich rodzajów dostępne TUTAJ

 • opublikował: Rafał Stajszczak
  data publikacji: 2016-04-20 11:32
 • zmodyfikował: Rafał Stajszczak
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-23 14:56

OPŁATY  SĄDOWE - numery kont bankowych

 

Koszty sądowe


REJESTR SPADKOWY – numer konta

Sąd Rejonowy w Chełmnie uprzejmie informuje, że opłaty za wpisy dokonywane w Rejestrze Spadkowym w wysokości 5 zł należy przekazywać na rachunek bankowy sum na zlecenie prowadzony w Banku BGK dla Sądu Okręgowego w Toruniu nr:

47 1130 1075 0002 6118 1720 0003

W tytule przelewu należy wskazać sąd, sygnaturę sprawy i stronę np.

SR Chełmno, INs 999/16 Jan Kowalski – za wpis do Rej. Spadkowego

Wpłaty za wpisy dokonywane w Rejestrze Spadkowym w wysokości 5 zł realizowane w placówkach pocztowych nie są zwolnione od opłat, jak ma to miejsce w przypadku opłat sądowych dot. dochodów budżetowych (wpisów sądowych, grzywien, kosztów).


 

 TRYB DZIAŁANIA, PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW 

Sąd Rejonowy w Chełmnie przyjmuje interesantów w poniedziałki: 1000-1800 
od wtorku do piątku w godzinach: 745-1445

Prezes Sądu przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków 
wg trybu przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych.


 

Informacje Sądu Okręgowego

2013.09.24 12:56

Nowa Księga Wieczysta

2013.09.24 12:24

Elektroniczne postępowanie upominawcze (e-Sąd)

2012.09.24 14:13

Mediacja

2012.08.14 13:38

System Dozoru Elektronicznego

2012.08.14 13:36

Uwierzytelnienie dokumentu

2011.03.17 12:52

Europejski Atlas Sądowy do spraw cywilnych

2011.03.11 09:04

Informacja z SR Chełmno

Stopka adresowa

 •                                  

 • Sąd Rejonowy w Chełmnie

  ul. Toruńska 3, 86-200 Chełmno
  NIP: 875-10-24-548
  REGON: 000571493-00079

  tel. (56) 677-02-00
  fax (56) 677-02-25
  wyślij wiadomość e-mail

 • Godziny przyjmowania interesantów

  Sekretariaty wydziałów:
  poniedziałek 9:00 - 18:00
  wtorek-piątek 7:45 - 14:45
     
  Biuro Obsługi Interesanta, Czytelnia akt, Biuro Podawcze:
  poniedziałek 7:15 - 18:00
  wtorek-piątek 7:15 - 15:15
 • Godziny urzędowania Sądu

  poniedziałek:          7:15 - 18:00
  wtorek - piątek:      7:15 - 15:15

Licencja strony

© 2010 - 2016 Sąd Rejonowy w Chełmno. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Stopka strony