Biuletyn Informacji Publicznej
Sąd Rejonowy w Chełmnie

Linki

bip.gov.pl

Informacja

Niniejszy serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej

Wyszukiwanie

Wyszukiwarka
wszędzie

Menu główne

Nawigacja

NAWIGACJA:
Struktura organizacyjna / Samodzielna Sekcja Administracyjna / Biuro Obsługi Interesanta /

Treść strony

Biuro Obsługi Interesanta

Dane kontaktowe:
Sąd Rejonowy w Chełmnie
ul. Toruńska 3
86-200 Chełmno
parter, pok. 13
tel. (56) 677 02 00
fax. (56) 677 02 25
e-mail: boi@chelmno.sr.gov.pl

Godziny urzędowania:

poniedziałek: 7:15 - 18:00
wtorek - piątek: 7:15 - 15:15

 

Biuro Obsługi Interesanta oraz Czytelnia Akt znajdują się w pomieszczeniu nr 13, położonym na parterze w budynku Sądu Rejonowego w Chełmnie. Dojście do biura oznaczone jest na korytarzu budynku. 

Biuro Obsługi Interesanta na podstawie elektronicznych urządzeń ewidencyjnych udziela informacji o sprawach rozpoznawanych przez wydziały:
- I Wydział Cywilny,
- II Wydział Karny,
- III Wydział Rodzinny i Nieletnich.
W sprawach dotyczących V Wydziału Ksiąg Wieczystych udzielają bezpośrednio pracownicy Sekretariatu tego Wydziału.

Zachęcamy do zapoznania się z Zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Chełmnie oraz Regulaminem funkcjonowania Biura Obsługi Interesanta i Czytelni Akt w Sądzie Rejonowym w Chełmnie. 

Biuro Obsługi Interesantów udziela informacji osobom zgłaszającym się osobiście, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej, dystrybuuje formularze urzędowe, udostępnia wzory pism w typowych sprawach sądowych i wydaje zamówione dokumenty.

Biuro Obsługi Interesanta nie udziela porad prawnych. O ewentualne, szczegółowe i profesjonalne porady prawne należy udać się do specjalisty - adwokata lub radcy prawnego. Przez poradę prawną należy rozumieć skonkretyzowaną informację, mającą zastosowanie w konkretnej sprawie, opartą na danych lub materiałach przedstawionych przez interesanta, której celem jest udzielenie wskazówek co do sposobu przedstawiania, argumentowania i dowodzenia jego stanowiska przed sądem w przedmiocie, którego dana sprawa dotyczy, lub która polega na sporządzeniu projektu pisma procesowego.

Zasady udzielania informacji przez telefon

Zgodnie z §97 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2316), pracownik POI udziela telefonicznie informacji jawnych o toczących się sprawach po wskazaniu przez osobę telefonującą sygnatury sprawy lub oznaczenia stron lub co najmniej jednego uczestnika postępowania nieprocesowego i przedmiotu sprawy.

Zakres udzielanych informacji:

1. Dane tożsame z udostępnianymi na wokandzie sądowej:
-  imiona i nazwiska sędziów,
-  sygnatury akt spraw wyznaczonych do rozpoznania na dany dzień, z oznaczeniem godzin, na które są wyznaczone,
-  imiona i nazwiska, nazwy lub firmy stron,
- imiona i nazwiska świadków, biegłych i tłumaczy wezwanych na posiedzenie lub rozprawę, z oznaczeniem godzin, na która są wezwani;

2. Informacje o terminie i sposobie rozstrzygnięcia sprawy (oddalono, zmieniono, uchylono, orzeczono o kosztach ect.).

Uwaga: Nie podaje się informacji o imionach i nazwiskach stron oraz wezwanych osób w przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w § 70 ust. 4 rozporządzenia.

Do zadań Biura Obsługi Interesanta należy w szczególności:

 • udzielanie osobom uprawnionym informacji o stanie postępowania na podstawie danych z sądowych systemów informatycznych;
 • informowanie o sposobach wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach, które należy złożyć przy wnoszeniu sprawy do sądu,  kosztach sądowych,  sposobie ubiegania  się  o zwolnienie od kosztów sądowych,  przesłankach  ustanowienia obrońcy, adwokata lub  radcy prawnego z urzędu,  rodzajach środków  odwoławczych i terminach do  ich  wniesienia, o terminach i miejscach rozpraw;
 • wydawanie odpisów dokumentów na podstawie sądowych systemów informatycznych lub akt sądowych po ich otrzymaniu z właściwego wydziału
 • informowanie o wydziałach w sądzie, ich właściwości i lokalizacji, podawanie numerów telefonów i godzin urzędowania oraz adresów innych sądów, kierowanie do właściwych sal rozpraw.
 • udostępnianie list kancelarii adwokackich, radcowskich, notarialnych
  i niektórych instytucji pozasądowych;
 • udostępnianie formularzy sądowych i wzorów pism sądowych.

Obsługę interesantów prowadzi jedna osoba. W celu ułatwienia interesantom wniesienie sprawy do sądu pracownik Biura Obsługi Interesanta dysponuje wzorami pism oraz gotowymi formularzami.

Czytelnia Akt

Czytelnia Akt obsługuje następujące Wydziały Sądu Rejonowego w Chełmnie:
- I Wydział Cywilny,
- II Wydział Karny,
- III Wydział Rodzinny i Nieletnich.
i jest dostępna dla zainteresowanych od poniedziałku do piątku w godzinach
7:15 – 15:15.

Przyjmowanie interesantów odbywa się w Biurze Obsługi Interesanta na parterze budynku Sądu Rejonowego w Chełmnie w pomieszczeniu nr 13.

Dane kontaktowe:
Sąd Rejonowy w Chełmnie
ul. Toruńska 3
86-200 Chełmno
parter, pok. 13
tel. (56) 677 02 00
fax. (56) 677 02 25
e-mail: boi@chelmno.sr.gov.pl

Obsługę interesantów Czytelni Akt prowadzi jedna osoba – pracownik Biura  Obsługi Interesanta.

Wniosek o udostępnienie akt można składać:
- osobiście w Biurze Obsługi Interesanta
 lub
- telefonicznie pod nr telefonu (56) 677 02 00
- za pośrednictwem poczty elektronicznej: boi@chelmno.sr.gov.pl 

Akta, zgodnie z Regulaminem udziela się według następującego porządku:
Zamówienie osobiste akt realizowane jest w ten sposób, że:
złożone do godziny 09.00 realizowane jest po godzinie 10.00;
złożone do godziny 10.00 realizowane jest po godzinie 11.00;
złożone do godziny 11.00 realizowane jest po godzinie 12.00;
złożone do godziny 12.00 realizowane jest po godzinie 13.00;
złożone do godziny 13.00 realizowane jest po godzinie 14.00;
złożone po godzinie 14.00 realizowane jest w dniu następnym po godzinie 9.00;

FORMULARZE I WZORY PISM

Wzory pism w postępowaniu rodzinnym

Nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem Biura Obsługi Interesantów oraz Czytelni Akt sprawuje:

Sandra Jasińska  – Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej Sądu Rejonowego w Chełmnie

Kontakt:
tel. (56) 677 02 02
e-mail: sr@chelmno.sr.gov.pl

 • autor informacji: Prezes Sądu Rejonowego w Chełmnie
  data wytworzenia: 2016-03-23
 • opublikował: Rafał Stajszczak
  data publikacji: 2016-03-24 10:07
 • zmodyfikował: Rafał Stajszczak
  ostatnia modyfikacja: 2018-01-03 07:59

Informacje Sądu Okręgowego

2013.09.24 12:56

Nowa Księga Wieczysta

2013.09.24 12:24

Elektroniczne postępowanie upominawcze (e-Sąd)

2012.09.24 14:13

Mediacja

2012.08.14 13:38

System Dozoru Elektronicznego

2012.08.14 13:36

Uwierzytelnienie dokumentu

2011.03.17 12:52

Europejski Atlas Sądowy do spraw cywilnych

2011.03.11 09:04

Informacja z SR Chełmno

Stopka adresowa

 •                                  

 • Sąd Rejonowy w Chełmnie

  ul. Toruńska 3, 86-200 Chełmno
  NIP: 875-10-24-548
  REGON: 000571493-00079

  tel. (56) 677-02-00
  fax (56) 677-02-25
  wyślij wiadomość e-mail

 • Godziny przyjmowania interesantów

  Sekretariaty wydziałów:
  poniedziałek 9:00 - 18:00
  wtorek-piątek 7:45 - 14:45
     
  Biuro Obsługi Interesanta, Czytelnia akt, Biuro Podawcze:
  poniedziałek 7:15 - 18:00
  wtorek-piątek 7:15 - 15:15
 • Godziny urzędowania Sądu

  poniedziałek:          7:15 - 18:00
  wtorek - piątek:      7:15 - 15:15

Licencja strony

© 2010 - 2016 Sąd Rejonowy w Chełmno. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Stopka strony