Biuletyn Informacji Publicznej
Sąd Rejonowy w Chełmnie

Linki

bip.gov.pl

Informacja

Niniejszy serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej

Wyszukiwanie

Wyszukiwarka
wszędzie

Menu główne

Linki

Nawigacja

NAWIGACJA:
Informacje / Pomoc prawna /

Treść strony

Pomoc prawna

W Sądzie Rejonowym w Chełmnie nie udziela się porad prawnych. O ewentualne, szczegółowe i profesjonalne porady prawne należy udać się do specjalisty - adwokata lub radcy prawnego. Przez poradę prawną należy rozumieć skonkretyzowaną informację, mającą zastosowanie w konkretnej sprawie, opartą na danych lub materiałach przedstawionych przez interesanta, której celem jest udzielenie wskazówek co do sposobu przedstawiania, argumentowania i dowodzenia jego stanowiska przed sądem w przedmiocie, którego dana sprawa dotyczy, lub która polega na sporządzeniu projektu pisma procesowego.

W Biurze Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego w Chełmnie udostępniono do wglądu listę kancelarii adwokackich, radcowskich w Chełmnie. 

Z dniem 4 stycznia 2016 roku na terenie Powiatu Chełmińskiego zaczął funkcjonować system nieodpłatnej pomocy prawnej – zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255).

Zadanie polegające na udzielaniu pomocy prawnej będzie realizowane przez Powiat Chełmiński w porozumieniu z Gminą Unisław oraz Gminą Papowo Biskupie.

 • opublikował: Rafał Stajszczak
  data publikacji: 2016-08-18 08:28
 • zmodyfikował: Rafał Stajszczak
  ostatnia modyfikacja: 2017-05-12 08:21

Nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w następujących miejscach:

1) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie, ul. Słowackiego 3 – w poniedziałki w godz.: 7:30 – 15:30,
2) Urząd Gminy w Unisławiu, ul. Parkowa 20 - we wtorki w godz.: 8:00-16:00,
3) Urząd Gminy w Papowie Biskupim – w środy i czwartki w godz.:7:30-15:30,
4) Starostwo Powiatowe w Chełmnie, ul. Harcerska 1 – w piątki w godz.: 7:30-15:30.

Pomocy prawnej będą udzielać adwokaci i radcowie prawni. Może być ona udzielana również przez uprawnione osoby wskazane przez organizację pozarządową.

 • opublikował: Rafał Stajszczak
  data publikacji: 2016-08-18 08:28

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje:

1) osobom, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej;
2) osobom, które nie ukończyły 26 lat;
3) osobom, które ukończyły 65 lat;
4) weteranom;
5) kombatantom;
6) osobom, które posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny;
7) osobom, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty.

 • opublikował: Rafał Stajszczak
  data publikacji: 2016-08-18 08:28

Dziedzina prawa, z której można udzielać nieodpłatnej pomocy prawnej:

- prawo rodzinne, z wyłączeniem rozwodów, separacji i alimentów
- sprawa dotycząca rozwodu, separacji lub podziału majątku wspólnego małżonków
- sprawa dotycząca alimentów
- sprawa z zakresu prawa pracy
- sprawa z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej
- sprawa z zakresu prawa cywilnego z wyłączeniem spraw z zakresu sprawa rzeczowego i spadkowego
- sprawa z zakresu prawa rzeczowego
- sprawa z zakresu prawa spadkowego
- sprawa z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa do opieki zdrowotnej
- sprawa z innego zakresu prawa administracyjnego
- sprawa z zakresu prawa karnego
- sprawa z zakresu prawa podatkowego.

 • opublikował: Rafał Stajszczak
  data publikacji: 2016-08-18 08:28
 • zmodyfikował: Rafał Stajszczak
  ostatnia modyfikacja: 2016-08-18 08:28

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach;
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo – administracyjnym;
4) sporządzanie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

 

 • opublikował: Rafał Stajszczak
  data publikacji: 2016-08-18 08:28

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje:

1) spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
2) spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
3) spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia działalności.

 • opublikował: Rafał Stajszczak
  data publikacji: 2016-08-18 08:28

Przydatne linki:

Ministerstwo Sprawiedliwości - https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl
Rzecznik Praw Obywatelskich - www.rpo.gov.pl
Komitet Ochrony Praw Dziecka - www.kopd.pl
Rzecznik Praw Dziecka - www.brpd.gov.pl
Rzecznik Finansowy - www.rzu.gov.pl
Helsińska Fundacja Praw Człowieka - www.hfhr.pl
Fundacja Dzieci Niczyje - www.fdn.pl
Główny Inspektorat Pracy (GIP) - www.gip.pl
Federacja Konsumentów  - www.federacja-konsumentow.org.pl
Centrum Praw Kobiet - www.cpk.org.pl

 • opublikował: Rafał Stajszczak
  data publikacji: 2016-08-18 08:30
 • zmodyfikował: Rafał Stajszczak
  ostatnia modyfikacja: 2016-08-18 08:30

Informacje Sądu Okręgowego

2013.09.24 12:56

Nowa Księga Wieczysta

2013.09.24 12:24

Elektroniczne postępowanie upominawcze (e-Sąd)

2012.09.24 14:13

Mediacja

2012.08.14 13:38

System Dozoru Elektronicznego

2012.08.14 13:36

Uwierzytelnienie dokumentu

2011.03.17 12:52

Europejski Atlas Sądowy do spraw cywilnych

2011.03.11 09:04

Informacja z SR Chełmno

Stopka adresowa

 •                                  

 • Sąd Rejonowy w Chełmnie

  ul. Toruńska 3, 86-200 Chełmno
  NIP: 875-10-24-548
  REGON: 000571493-00079

  tel. (56) 677-02-00
  fax (56) 677-02-25
  wyślij wiadomość e-mail

 • Godziny przyjmowania interesantów

  Sekretariaty wydziałów:
  poniedziałek 9:00 - 18:00
  wtorek-piątek 7:45 - 14:45
     
  Biuro Obsługi Interesanta, Czytelnia akt, Biuro Podawcze:
  poniedziałek 7:15 - 18:00
  wtorek-piątek 7:15 - 15:15
 • Godziny urzędowania Sądu

  poniedziałek:          7:15 - 18:00
  wtorek - piątek:      7:15 - 15:15

Licencja strony

© 2010 - 2016 Sąd Rejonowy w Chełmno. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Stopka strony