Biuletyn Informacji Publicznej
Sąd Rejonowy w Chełmnie

Linki

bip.gov.pl

Informacja

Niniejszy serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej

Wyszukiwanie

Wyszukiwarka
wszędzie

Menu główne

Linki

Nawigacja

NAWIGACJA:
Informacje / Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi / Pytania w sprawach karnych /

Treść strony

Pytania w sprawach karnych

1. W jaki sposób można starać się o wcześniejsze zatracie skazania?

Należy się zwrócić z pisemnym wnioskiem o wcześniejsze zatarcie skazania do Sądu, który wydał wyrok. Wniosek podlega opłacie w wysokości 45 zł. Wzór wniosku o zatarcie skazania dostępny jest w Biurze Obsługi Interesanta mieszczącym się na parterze Sądu oraz na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Chełmnie http://www.bip.chelmno.sr.gov.pl/index.php?strona=123 w zakładce - Wzory i formularze.

2. W jaki sposób można uzyskać zezwolenie na widzenie z tymczasowo aresztowanym?

Do Sądu należy złożyć pisemny wniosek o zgodę na widzenie z tymczasowo aresztowanym. Jeżeli osoba tymczasowo aresztowana pozostaje do dyspozycji Prokuratury wówczas wniosek o widzenie z tymczasowo aresztowanym należy złożyć do właściwej Prokuratury.
Wzór wniosku o zezwolenie na widzenie z tymczasowo aresztowanym dostępny jest w Biurze Obsługi Interesanta mieszczącym się na parterze Sądu oraz na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Chełmnie http://www.bip.chelmno.sr.gov.pl/index.php?strona=123  w zakładce - Wzory i formularze.

3. Co oznacza pojęcie „oskarżyciel posiłkowy”?

Każdy pokrzywdzony przestępstwem z oskarżenia publicznego może działać jako strona w charakterze oskarżyciela posiłkowego obok oskarżyciela publicznego (np. Prokuratora), a w pewnych sytuacjach zamiast oskarżyciela publicznego. Pokrzywdzony może do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej złożyć oświadczenie, że będzie działał w charakterze oskarżyciela posiłkowego.
Oskarżyciel posiłkowy – jako strona procesu może między innymi:

 • składać wnioski dowodowe;
 • zadawać pytania świadkom;
 • odwoływać się od wyroku.

4. Co to jest kara ograniczenia wolności?

Kara ograniczenia wolności polega na wykonywaniu przez skazanego pracy na cele społeczne, w określonej liczbie godzin w miesiącu, w miejscu pracy wskazanym przez Sąd lub na potrącaniu procenta wynagrodzenia za pracę na określony cel.

       5. Czy mogę uniknąć odbywania kary pozbawienia wolności?

Zasadniczo nie jest to możliwe – osoba wezwana do stawiennictwa w zakładzie karnym może ubiegać się jednak o odroczenie wykonania kary z uwagi na wyjątkowo ciężkie skutki wypływające z osadzenia w zakładzie karnym dla samego skazanego lub jego rodziny albo w sytuacji ciężkiej choroby lub choroby psychicznej zagrażającej życiu.

       6. Czy każdy może uzyskać zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności?

Nie – jest to indywidualna decyzja sądu. Zawieszenia takiego nie uzyska osoba, której wcześniej orzeczono karę powyżej 2 lat pozbawienia wolności a także osoba która ubiega się o zawieszenie kary pobawienia wolności orzeczonej jako kara zastępcza a nie zasadnicza (np. kara zastępcza za nieuiszczoną grzywnę) – nie pozwala na to kodeks karny.

7. Gdzie należy się zwrócić o udzielenie informacji o osobie (potocznie zaświadczenia o niekaralności) z Krajowego Rejestru Karnego)?

W tym celu należy zwrócić się do Punktu Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego, który znajduje się przy Sądzie Okręgowym w Toruniu, ul. Piekary 51, 87-100 Toruń, pokój nr 23, telefon: 56 610-56-11, fax: 56 610-55-81, e-mail: krk@trorun.so.gov.pl

Wykaz punktów informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego: https://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/bip/krk/Old/wykaz_punkty_krk_update20160120.pdf

Wnioski do pobrania znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl, Punkcie Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego w Chełmnie oraz  bezpośrednio w punkcie Krajowego Rejestru Karnego.

8. Jaka jest wysokość opłaty za wydanie zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego?

Koszt uzyskania informacji zarówno o osobie, jak i o podmiocie zbiorowym w wersji papierowej wynosi 30 zł zaś w wersji elektronicznej 20 zł.

9. Czy istnieje możliwość złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego za pośrednictwem operatora pocztowego?

Wniosek wraz z opłatą można przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego i zostanie on również odesłany drogą konwencjonalną.

10. Czy istnieje możliwość uzyskania zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego za pośrednictwem pełnomocnika?

Zaświadczenie takie może zostać wydane pełnomocnikowi po okazaniu pełnomocnictwa. W przypadku najbliższego członka rodziny nie jest wymagana opłata skarbowa za udzielone pełnomocnictwo.

 • opublikował: Rafał Stajszczak
  data publikacji: 2017-03-30 13:47

Informacje Sądu Okręgowego

2013.09.24 12:56

Nowa Księga Wieczysta

2013.09.24 12:24

Elektroniczne postępowanie upominawcze (e-Sąd)

2012.09.24 14:13

Mediacja

2012.08.14 13:38

System Dozoru Elektronicznego

2012.08.14 13:36

Uwierzytelnienie dokumentu

2011.03.17 12:52

Europejski Atlas Sądowy do spraw cywilnych

2011.03.11 09:04

Informacja z SR Chełmno

Stopka adresowa

 •                                  

 • Sąd Rejonowy w Chełmnie

  ul. Toruńska 3, 86-200 Chełmno
  NIP: 875-10-24-548
  REGON: 000571493-00079

  tel. (56) 677-02-00
  fax (56) 677-02-25
  wyślij wiadomość e-mail

 • Godziny przyjmowania interesantów

  Sekretariaty wydziałów:
  poniedziałek 9:00 - 18:00
  wtorek-piątek 7:45 - 14:45
     
  Biuro Obsługi Interesanta, Czytelnia akt, Biuro Podawcze:
  poniedziałek 7:15 - 18:00
  wtorek-piątek 7:15 - 15:15
 • Godziny urzędowania Sądu

  poniedziałek:          7:15 - 18:00
  wtorek - piątek:      7:15 - 15:15

Licencja strony

© 2010 - 2016 Sąd Rejonowy w Chełmno. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Stopka strony