Biuletyn Informacji Publicznej
Sąd Rejonowy w Chełmnie

Linki

bip.gov.pl

Informacja

Niniejszy serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej

Wyszukiwanie

Wyszukiwarka
wszędzie

Menu główne

Linki

Nawigacja

NAWIGACJA:
Informacje / Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi / Pytania w sprawach rodzinnych i nieletnich /

Treść strony

Pytania w sprawach rodzinnych i nieletnich

1. Czy w jednym piśmie można wnieść sprawy o zasądzenie alimentów i uregulowanie władzy rodzicielskiej?

Należy złożyć dwa odrębne pisma, pozew o zasądzenie alimentów oraz wniosek o uregulowanie władzy rodzicielskiej. Sąd rozpoznaje powyższe sprawy na odrębnych posiedzeniach.
Wzory pism dostępne są w Biurze Obsługi Interesanta mieszczącym się na parterze Sądu oraz na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Chełmnie http://www.bip.chelmno.sr.gov.pl/index.php?strona=123 w zakładce - Wzory i formularze.

2. Co należy zrobić aby założyć sprawę o alimenty?

Jeżeli osoba zobowiązana do utrzymania drugiej osoby, nie chce wykonać tego obowiązku dobrowolnie, należy wnieść pozew o alimenty do Sądu Rejonowego, Wydziału Rodzinnego właściwego według miejsca zamieszkania powoda.
Wzór pozwu dostępny są w Biurze Obsługi Interesanta mieszczącym się na parterze Sądu oraz na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Chełmnie http://www.bip.chelmno.sr.gov.pl/index.php?strona=123 w zakładce - Wzory i formularze.

3. Jakiej kwoty alimentów można się domagać?

Kodeks rodzinny podaje, iż wysokość żądanych alimentów uzależniona jest od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego (wydatki wynikające z wieku dziecka, np. szkolne, stanu zdrowia dziecka itp.) oraz możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentacji (osiągane dochody, poziom życia zobowiązanego, wiek, wykształcenie).

4. Kiedy można wnosić o podwyższenie lub obniżenie wysokości alimentów?

 

O zmianę wysokości alimentów można wystąpić w przypadku zmiany sytuacji każdej ze stron (np. zmiana kosztów utrzymania, zmiana możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentacji, choroba itp.).
Wzór pozwu dostępny są w Biurze Obsługi Interesanta mieszczącym się na parterze Sądu oraz na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Chełmnie http://www.bip.chelmno.sr.gov.pl/index.php?strona=123 w zakładce - Wzory i formularze.

 

5. Kiedy ustaje obowiązek alimentacyjny?

 

W przypadku usamodzielnienia się osoby, na rzecz której są zasądzone alimenty (ukończenie szkoły średniej, wyższej, zawarcie małżeństwa a także w przypadku kiedy osoba ukończyła 18 lat a nie kontynuuje nauki), na wniosek osoby zobowiązanej do płacenia sąd ustala ustanie obowiązku alimentacyjnego.
Wzór pozwu dostępny są w Biurze Obsługi Interesanta mieszczącym się na parterze Sądu oraz na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Chełmnie http://www.bip.chelmno.sr.gov.pl/index.php?strona=123 w zakładce - Wzory i formularze.

 

6. Do kiedy trwa obowiązek alimentacyjny w stosunku do dzieci?

 

Obowiązek alimentacyjny w stosunku do dzieci trwa, dopóki dziecko nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Osiągnięcie pełnoletności nie powoduje automatycznie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego. Można przyjąć że jest to okres po zakończeniu szkoły średniej lub wyższej, jednak to zawsze sąd decyduje o przyznaniu alimentów.

 

7. Czy w czasie trwania małżeństwa można żądać alimentów od współmałżonka?

 

Można, o ile nie przyczynia się on do zaspakajania potrzeb rodziny (np. koszty utrzymania mieszkania, zakup żywności itp.).

 

8. Kiedy można wnosić o ustalenie rozdzielności majątkowej podczas trwania małżeństwa?

 

Z ważnych powodów (np. małżonkowie nie mieszkają z sobą, albo mieszkają z sobą a prowadzą oddzielne gospodarstwo, jeden z małżonków nie przyczynia się do utrzymania domu i zaciąga długi na swoje potrzeby, nie jest możliwe porozumienie się co do gospodarowania wspólnym majątkiem) każdy z małżonków podczas trwania małżeństwa może wnosić do sądu pozew o ustalenie rozdzielności majątkowej.

9. Kto i kiedy może występować z pozwem o zaprzeczenie ojcostwa?

Z pozwem o zaprzeczenie ojcostwa może wystąpić: - matka dziecka w ciągu 6 miesięcy od jego urodzenia, mąż matki dziecka - w ciągu 6 miesięcy od dnia w którym dowiedział się o urodzeniu dziecka, dziecko - po osiągnięciu pełnoletniości- nie później jednak niż w ciągu 3 lat od jej osiągnięcia, Prokurator- zawsze, gdy wymaga tego ochrona praworządności.
Wzór pozwu dostępny są w Biurze Obsługi Interesanta mieszczącym się na parterze Sądu oraz na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Chełmnie http://www.bip.chelmno.sr.gov.pl/index.php?strona=123 w zakładce - Wzory i formularze.

10. Kto i w jakim czasie może żądać sądowego ustalenia ojcostwa?

Ustalenia ojcostwa może żądać samo dziecko, matka, ojciec jak również Prokurator. Matka i ojciec mogą żądać ustalenia ojcostwa jedynie do momentu osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości, po tym momencie już tylko ono może żądać ustalenia ojcostwa.

 

11. Kto może występować z wnioskiem o zobowiązanie do leczenia odwykowego?

 

Z takim wnioskiem do Sądu występuje Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (lub Gminna) a także Prokuratura. Osoba fizyczna składa taki wniosek do powyższych instytucji.

 

 • opublikował: Rafał Stajszczak
  data publikacji: 2017-03-30 13:53

Informacje Sądu Okręgowego

2013.09.24 12:56

Nowa Księga Wieczysta

2013.09.24 12:24

Elektroniczne postępowanie upominawcze (e-Sąd)

2012.09.24 14:13

Mediacja

2012.08.14 13:38

System Dozoru Elektronicznego

2012.08.14 13:36

Uwierzytelnienie dokumentu

2011.03.17 12:52

Europejski Atlas Sądowy do spraw cywilnych

2011.03.11 09:04

Informacja z SR Chełmno

Stopka adresowa

 •                                  

 • Sąd Rejonowy w Chełmnie

  ul. Toruńska 3, 86-200 Chełmno
  NIP: 875-10-24-548
  REGON: 000571493-00079

  tel. (56) 677-02-00
  fax (56) 677-02-25
  wyślij wiadomość e-mail

 • Godziny przyjmowania interesantów

  Sekretariaty wydziałów:
  poniedziałek 9:00 - 18:00
  wtorek-piątek 7:45 - 14:45
     
  Biuro Obsługi Interesanta, Czytelnia akt, Biuro Podawcze:
  poniedziałek 7:15 - 18:00
  wtorek-piątek 7:15 - 15:15
 • Godziny urzędowania Sądu

  poniedziałek:          7:15 - 18:00
  wtorek - piątek:      7:15 - 15:15

Licencja strony

© 2010 - 2016 Sąd Rejonowy w Chełmno. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Stopka strony