Biuletyn Informacji Publicznej
Sąd Rejonowy w Chełmnie

Linki

bip.gov.pl

Informacja

Niniejszy serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej

Wyszukiwanie

Wyszukiwarka
wszędzie

Menu główne

Linki

Nawigacja

NAWIGACJA:
Informacje / Sposób przyjmowania i załatwiania spraw /

Treść strony

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
 1. Pisma i przesyłki przyjmowane są i wysyłane za pośrednictwem Biura Podawczego działającego w godzinach pracy Sądu. Wszystkie pisma kierowane do Sądu podlegają rejestracji w Kontrolce nadanych przesyłek.
   
 2. Z Biura Podawczego korespondencja przekazywana jest do poszczególnych wydziałów. Korespondencja z zakresu administracji i nadzoru kierowana jest do Prezesa Sądu Rejonowego w Chełmnie, który dokonuje dekretacji pisma do właściwych oddziałów lub komórek Sądu.
   
 3. Każde pismo wszczynające postępowanie sądowe zostaje oznaczone sygnaturą sprawy i zakładane są akta sprawy. Pisma procesowe nadsyłane w toku sprawy dołącza się do akt według kolejności wpływu. Na podstawie zarządzenia przewodniczącego wydziału sprawy przydzielane zostają poszczególnym sędziom.
   
 4. Sąd rozpoznaje i rozstrzyga sprawy w postępowaniu jawnym, niejawnym lub z wyłączeniem jawności. Postępowanie w sprawie kończy się orzeczeniem w postaci wyroku bądź postanowienia.
   
 5. Pisma wysyłane przez Sąd za pośrednictwem poczty doręcza się adresatom za zwrotnym poświadczeniem odbioru. W szczególnych wypadkach doręczeń dokonuje woźny sądowy.
   
 6. Obieg pism i akt zawierających wiadomości stanowiące tajemnicę państwową i służbową regulują odrębne przepisy.
   
 7. Sprawy nie podlegające załatwieniu na powyższe sposoby załatwiane są na podstawie i w trybie KPA.
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-03-22 11:39
 • zmodyfikował: Rafał Stajszczak
  ostatnia modyfikacja: 2015-07-02 12:44

Informacje Sądu Okręgowego

2013.09.24 12:56

Nowa Księga Wieczysta

2013.09.24 12:24

Elektroniczne postępowanie upominawcze (e-Sąd)

2012.09.24 14:13

Mediacja

2012.08.14 13:38

System Dozoru Elektronicznego

2012.08.14 13:36

Uwierzytelnienie dokumentu

2011.03.17 12:52

Europejski Atlas Sądowy do spraw cywilnych

2011.03.11 09:04

Informacja z SR Chełmno

Stopka adresowa

 •                                  

 • Sąd Rejonowy w Chełmnie

  ul. Toruńska 3, 86-200 Chełmno
  NIP: 875-10-24-548
  REGON: 000571493-00079

  tel. (56) 677-02-00
  fax (56) 677-02-25
  wyślij wiadomość e-mail

 • Godziny przyjmowania interesantów

  Sekretariaty wydziałów:
  poniedziałek 9:00 - 18:00
  wtorek-piątek 7:45 - 14:45
     
  Biuro Obsługi Interesanta, Czytelnia akt, Biuro Podawcze:
  poniedziałek 7:15 - 18:00
  wtorek-piątek 7:15 - 15:15
 • Godziny urzędowania Sądu

  poniedziałek:          7:15 - 18:00
  wtorek - piątek:      7:15 - 15:15

Licencja strony

© 2010 - 2016 Sąd Rejonowy w Chełmno. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Stopka strony