Biuletyn Informacji Publicznej
Sąd Rejonowy w Chełmnie

Linki

bip.gov.pl

Informacja

Niniejszy serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej

Wyszukiwanie

Wyszukiwarka
wszędzie

Menu główne

Nawigacja

NAWIGACJA:
Struktura organizacyjna / Wydziały / III Wydział Rodzinny i Nieletnich /

Treść strony

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Informacje podstawowe:
Adres: ul. Toruńska 3, 86-200 Chełmno
Przyjmowanie interesantów: I piętro, pokój nr 110
Telefon: 56 677 02 13
Fax: 56 677 02 45
e-mail: rodzinny@chelmno.sr.gov.pl
 

Biuro obsługi interesanta:
Telefon: 56 677 02 00
Formularz kontaktowy
 

Godziny przyjmowania interesantów:
poniedziałek      900 - 1800
wtorek - piątek   745 - 1445


Przewodniczący Wydziału
Sędzia Sądu Rejonowego
Alicja Świebodzińska

Adres: ul. Toruńska 3, 86-200 Chełmno
e-mail: rodzinny@chelmno.sr.gov.pl


Kierownik Sekretariatu
Małgorzata Mikrut
Adres: ul. Toruńska 3, 86-200 Chełmno
Telefon: 56 677 02 13
e-mail: rodzinny@chelmno.sr.gov.pl


Obszar właściwości miejscowej:

 1. Miasto Chełmno
 2. Gmina Chełmno
 3. Gmina Stolno
 4. Gmina Papowo Biskupie
 5. Gmina Kijewo Królewskie
 6. Gmina Lisewo
 7. Gmina Unisław

Właściwość rzeczowa:

W III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego w Chełmnie rozpoznaje się sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, sprawy dotyczące demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających i psychotropowych oraz sprawy należące do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych ustaw.


Wydział rozpoznaje sprawy:

 • dotyczące małoletnich:
  • ustalenie ojcostwa
  • alimenty i podwyższenie alimentów
  • obniżenie, uchylenie obowiązku alimentacyjnego, ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego,
  • ustalenie miejsca pobytu małoletniego,
  • zaprzeczenie ojcostwa
  • unieważnienie uznania dziecka
  • rozwiązanie przysposobienia
  • zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego
  • sprawy związane z wykonywaniem władzy rodzicielskiej
  • przysposobienie
  • ustalenie kontaktów z dzieckiem
  • sprawy związane z ustanowieniem opieki prawnej i rodziny zastępczej
  • wydanie paszportu
  • rozstrzygnięcie w istotnych sprawach dziecka w przypadku braku porozumienia między rodzicami,
  • o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka.  
 • dotyczące osób dorosłych:
  • ustanowienie rozdzielności majątkowej
  • sprawy z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wychowaniu w trzeźwości
  • sprawy z zakresu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego
  • sprawy o zwolnienie z obowiązku przedłożenia dokumentów w USC  niezbędnych do zawarcia związku małżeńskiego
  • ustanowienie opieki prawnej(osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej) bądź kurateli (osoby częściowo ubezwłasnowolnione lub ułomne),
  • zabezpieczenie przyszłego roszczenia,
  • zaspokojenie potrzeb rodziny,
  • o wypłacenie wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka.
 • z zakresu ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich:
  • czyny karalne
  • demoralizację 
  • z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.


Sprawy nie rozpoznawane w tym Wydziale:

 • rozwód i separacja
 • zniesienie separacji
 • unieważnienie małżeństwa
 • ustalenie istnienia/nieistnienia małżeństwa
 • ubezwłasnowolnienie.
 • opublikował: Rafał Stajszczak
  data publikacji: 2016-08-25 12:49
 • zmodyfikował: Rafał Stajszczak
  ostatnia modyfikacja: 2017-12-19 12:47

Informacje Sądu Okręgowego

2013.09.24 12:56

Nowa Księga Wieczysta

2013.09.24 12:24

Elektroniczne postępowanie upominawcze (e-Sąd)

2012.09.24 14:13

Mediacja

2012.08.14 13:38

System Dozoru Elektronicznego

2012.08.14 13:36

Uwierzytelnienie dokumentu

2011.03.17 12:52

Europejski Atlas Sądowy do spraw cywilnych

2011.03.11 09:04

Informacja z SR Chełmno

Stopka adresowa

 •                                  

 • Sąd Rejonowy w Chełmnie

  ul. Toruńska 3, 86-200 Chełmno
  NIP: 875-10-24-548
  REGON: 000571493-00079

  tel. (56) 677-02-00
  fax (56) 677-02-25
  wyślij wiadomość e-mail

 • Godziny przyjmowania interesantów

  Sekretariaty wydziałów:
  poniedziałek 9:00 - 18:00
  wtorek-piątek 7:45 - 14:45
     
  Biuro Obsługi Interesanta, Czytelnia akt, Biuro Podawcze:
  poniedziałek 7:15 - 18:00
  wtorek-piątek 7:15 - 15:15
 • Godziny urzędowania Sądu

  poniedziałek:          7:15 - 18:00
  wtorek - piątek:      7:15 - 15:15

Licencja strony

© 2010 - 2016 Sąd Rejonowy w Chełmno. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Stopka strony