Biuletyn Informacji Publicznej
Sąd Rejonowy w Chełmnie

Linki

bip.gov.pl

Informacja

Niniejszy serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej

Wyszukiwanie

Wyszukiwarka
wszędzie

Menu główne

Nawigacja

NAWIGACJA:
Struktura organizacyjna / Wydziały / V Wydział Ksiąg Wieczystych /

Treść strony

V Wydział Ksiąg Wieczystych

Informacje podstawowe:
Adres: ul. Toruńska 3, 86-200 Chełmno
Przyjmowanie interesantów: parter, pokój nr 15
Telefon: 56 677 02 07
e-mail: kw@chelmno.sr.gov.p

Godziny przyjmowania interesantów:
poniedziałek      900 - 1800
wtorek - piątek   745 - 1445

Przyjmowanie wniosków:
Biuro Obsługi Interesanta:
Parter, pokój nr 13
Telefon: 56 677 02 00
e-mail: boi@chelmno.sr.gov.pl
Formularz kontaktowy


Przewodniczący Wydziału
Referendarz sądowy
Małgorzata Dudzik
e-mail: kw@chelmno.sr.gov.pl


Kierownik Sekretariatu
Hanna Wołowiec
Telefon: 56 677 02 07
e-mail: kw@chelmno.sr.gov.pl


Obszar właściwości miejscowej:

 1. Miasto Chełmno
 2. Gmina Chełmno
 3. Gmina Stolno
 4. Gmina Papowo Biskupie
 5. Gmina Kijewo Królewskie
 6. Gmina Lisewo
 7. Gmina Unisław

Właściwość rzeczowa:

W Wydziale rozpoznawane są wnioski:

 • założenie księgi wieczystej
 • o wpis w księdze wieczystej


Ważne informacje:

Konto dochodów budżetowych wydziału: 03 1010 0055 2843 0050 8500 0005

Wydział zajmuje się:

- rozpoznawaniem wniosków o wpis do księgi wieczystej,
- rozpoznawaniem wniosków o założenie ksiąg wieczystych,
- wydawaniem odpisów ksiąg wieczystych, wyciągów z ksiąg wieczystych, zaświadczeń z ksiąg wieczystych,
- wydawaniem odpisów z ksiąg dawnych i ze zbiorów dokumentów,
- wydawaniem odpisów dokumentów z akt ksiąg wieczystych, ksiąg dawnych i zbiorów dokumentów,
- wydawaniem wypisów aktów notarialnych, których oryginały zostały przekazane przez notariuszy, mających swoje siedziby na obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Chełmnie,
- wydawaniem kserokopii dokumentów z akt ksiąg wieczystych, ksiąg dawnych, zbiorów dokumentów oraz kserokopii aktów notarialnych przekazanych przez notariuszy.


Wniosek o dokonanie wpisu w księdze wieczystej może złożyć:
- właściciel nieruchomości,
- użytkownik wieczysty,
- osoba na rzecz, której wpis ma nastąpić,
- wierzyciel, jeżeli przysługuje mu prawo, które ma być wpisane w księdze wieczystej,
- uprawniony organ w sprawach dotyczących obciążeń powstałych z mocy prawa.

W wydziale nie ma możliwości ustalenia numerów ksiąg wieczystych po adresie nieruchomości.

Wnioski składane do wydziału ksiąg wieczystych  sporządza się na urzędowym formularzu.

Wzory formularzy są dostępne w Wydziale Ksiąg Wieczystych lub na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem:

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/ksiegi-wieczyste/

lub na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Chełmnie pod adresem:

http://www.bip.chelmno.sr.gov.pl/index.php?strona=45

Do wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty sądowej oraz dokumenty stanowiące podstawę wpisu.

 • Dokumenty, aby mogły być podstawą wpisu w księdze wieczystej, powinny być złożone w odpowiedniej formie, np. wypis aktu notarialnego, odpis orzeczenia sądowego, decyzja administracyjna, tytuł wykonawczy, oświadczenie z podpisem notarialnie poświadczonym.
 • Podstawą wpisu w księdze wieczystej nie może być kopia dokumentu.

Opłaty należy uiszczać zgodnie z tabelą opłatą znajdującą się pod adresem:

http://www.bip.chelmno.sr.gov.pl/index.php?strona=82

Informujemy, iż na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem:
http://ekw.ms.gov.pl/
dostępne jest przeglądanie ksiąg wieczystych przez Internet.

Ekspozytura Centralnej Informacji  - V Wydział Ksiąg Wieczystych

Parter, pokój nr 16 
Telefon: (56) 677 02 08

Przyjmowanie wniosków o wydanie odpisu księgi wieczystej, wyciągu z księgi wieczystej i zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej oraz wydawanie tych dokumentów.

Opłaty:
a) odpis zupełny księgi wieczystej - 60 zł,
b) odpis zwykły księgi wieczystej - 30 zł,
c) wyciąg z księgi wieczystej:

 • 15 zł - za wyciąg z jednego działu księgi wieczystej,
 • 20 zł - za wyciąg z dwóch działów księgi wieczystej,
 • 25 zł - za wyciąg z trzech działów księgi wieczystej,
 • 30 zł - za wyciąg z czterech działów księgi wieczystej.

d) zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej - 10 zł.

Powyższe opłaty można uiszczać w następujący sposób: http://www.bip.chelmno.sr.gov.pl/index.php?strona=82.

Osoba zainteresowana składa wniosek na formularzu KW ODPIS wraz z dowodem uiszczenia opłaty w Sekretariacie V Wydziału Ksiąg Wieczystych. Formularz dostępny jest w Wydziale Ksiąg Wieczystych lub na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości:

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/ksiegi-wieczyste/e/ksiegi-wieczyste/


Odpis księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym może uzyskać każdy, bez wykazywania interesu prawnego. W ekspozyturze Centralnej Informacji są wydawane również odpisy/ wyciągi/zaświadczenia  ksiąg wieczystych prowadzonych w systemie informatycznym przez inne sądy. We wniosku należy podać numer księgi wieczystej wraz z kodem wydziału prowadzącego księgę wieczystą np. kod tut. wydziału TO1C.

Od dnia 1.07.2014 r. istnieje możliwość uzyskania odpisów ksiąg wieczystych, wyciągów z ksiąg wieczystych oraz zaświadczeń o zamknięciu ksiąg wieczystych, prowadzonych w systemie informatycznym na wniosek złożony za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Wydruki tych dokumentów mają moc dokumentów wydawanych przez sąd, jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych. Wniosek za pośrednictwem systemu teleinformatycznego można złożyć na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości https://ekw.ms.gov.pl/eukw/menu.do

Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych pobiera następujące opłaty od złożonego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, wniosku o wydanie, w celu samodzielnego wydrukowania:

a) odpisu zwykłego księgi wieczystej - 20 zł,
b) odpisu zupełnego księgi wieczystej - 50 zł,
c) wyciągu z księgi wieczystej:

 • 5 zł - za wyciąg z jednego działu księgi wieczystej,
 • 10 zł - za wyciąg z dwóch działów księgi wieczystej,
 • 15 zł - za wyciąg z trzech działów księgi wieczystej,
 • 20 zł - za wyciąg z czterech działów księgi wieczystej,

d) zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej - 5 zł;

Opłaty uiszcza się poprzez elektroniczny system płatności.

 
 • opublikował: Rafał Stajszczak
  data publikacji: 2016-08-25 12:43
 • zmodyfikował: Rafał Stajszczak
  ostatnia modyfikacja: 2018-05-18 09:27

Informacje Sądu Okręgowego

2013.09.24 12:56

Nowa Księga Wieczysta

2013.09.24 12:24

Elektroniczne postępowanie upominawcze (e-Sąd)

2012.09.24 14:13

Mediacja

2012.08.14 13:38

System Dozoru Elektronicznego

2012.08.14 13:36

Uwierzytelnienie dokumentu

2011.03.17 12:52

Europejski Atlas Sądowy do spraw cywilnych

2011.03.11 09:04

Informacja z SR Chełmno

Stopka adresowa

 •                                  

 • Sąd Rejonowy w Chełmnie

  ul. Toruńska 3, 86-200 Chełmno
  NIP: 875-10-24-548
  REGON: 000571493-00079

  tel. (56) 677-02-00
  fax (56) 677-02-25
  wyślij wiadomość e-mail

 • Godziny przyjmowania interesantów

  Sekretariaty wydziałów:
  poniedziałek 9:00 - 18:00
  wtorek-piątek 7:45 - 14:45
     
  Biuro Obsługi Interesanta, Czytelnia akt, Biuro Podawcze:
  poniedziałek 7:15 - 18:00
  wtorek-piątek 7:15 - 15:15
 • Godziny urzędowania Sądu

  poniedziałek:          7:15 - 18:00
  wtorek - piątek:      7:15 - 15:15

Licencja strony

© 2010 - 2016 Sąd Rejonowy w Chełmno. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Stopka strony