Biuletyn Informacji Publicznej
Sąd Rejonowy w Chełmnie

Linki

bip.gov.pl

Informacja

Niniejszy serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej

Wyszukiwanie

Wyszukiwarka
wszędzie

Menu główne

Nawigacja

NAWIGACJA:
Aktualności / Ogłoszenia sądowe /

Treść strony

Komunikaty sądowe

I Ns 81/17

OGŁOSZENIE

      W dniu 6 marca 2017 roku do Sądu Rejonowego w Chełmnie wpłynął w sprawie I Ns 81/17 wykaz inwentarza spadku, złożony w dniu 31 stycznia 2017 roku w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, po Janinie Dzierla, PESEL 47053003161, ostatnio zamieszkałem 86-200 Chełmno, Osiedle Dworzyska 6, zmarłej w dniu 11 grudnia 2016 roku.

      Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taka potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku, zapisobiercami, wykonawcami testamentu lub wierzycielami mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 • autor informacji: SSR Monika Mleczko-Pawlikowska
  data wytworzenia: 2017-08-31
 • opublikował: Rafał Stajszczak
  data publikacji: 2017-09-11 10:40
 • zmodyfikował: Rafał Stajszczak
  ostatnia modyfikacja: 2017-09-11 10:41

I Ns 32/17

Ogłoszenie

       Postanowieniem z dnia 15 maja 2017 roku, I Ns 32/17 Sąd Rejonowy w Chełmnie zarządził sporządzenie spisu inwentarza spadku po Romanie Janie Laszeckim PESEL 60020515078, synu Adama I Ireny, zmarłym dnia 04.11.2013 roku w Dolnych Wymiarach, mającym ostatnie miejsce zwykłego pobyty w Dolnych Wymiarach.

       Sąd Rejonowy w Chełmnie Wydział I Cywilny poucza, że osoby, które uprawdopodobniają, że są spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 • autor informacji: SSR Monika Mleczko-Pawlikowska
  data wytworzenia: 2017-05-15
 • opublikował: Rafał Stajszczak
  data publikacji: 2017-05-16 09:32

Zarządzenie nr 37/16 Prezesa Sądu Rejonowego w Chełmnie z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie godzin przyjmowania interesantów w Sądzie Rejonowym w Chełmnie

Na podstawie § 40 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 roku Regulamin urzedowania sądów powszechnych (Dz. U. 2015.2316) zarządzam co następuje:

§ 1

Od dnia 01 stycznia 2017 roku ustala sie natepujące godziny przymowania interesantów:

1. Sekretariaty: I Wydział Cywilny, II Wydział Karny, III Wydział Rodzinny i Nieletnich, V Wydział Ksiąg Wieczystych:

poniedziałek 9:00 - 18:00
wtorek - piątek 7:15 - 14:45

2. Biuro Obsługi Interesantów, Czytelnia akt, Biuro Podawcze:

poniedziałek 7:15 - 18:00
wtorek - piątek 7:15 - 15:15

§ 2

Traci moc zarządzenie nr 21/2016 Prezesa Sądu Rejonowego w Chełmnie z dnia 27 lipca 2016 roku.

 • autor informacji: Prezes i Dyrektor Sądu Rejonowego w Chełmnie
  data wytworzenia: 2016-12-27
 • opublikował: Rafał Stajszczak
  data publikacji: 2017-01-02 08:34

Zarządzenie nr 35/16 Prezesa Sądu Rejonowego w Chełmnie z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie utworzenia Biura Obsługi Interesanta oraz Czytelni Akt w Sądzie Rejonowym w Chełmnie

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1a ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2015. 133 j.t) oraz w związku z § 28 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 roku Regulamin urzedowania sądów powszechnych (Dz. U. 2015.2316)

zarządzam:

§ 1

Z dniem 01 stycznia 2017 roku tworzy się w ramach Oddziału Administracyjno-Finansowego Sądu Rejonowego w Chełmnie Biuro Obsługi Interesanta wraz z Czytelnią Akt.

 • autor informacji: Prezes Sądu Rejonowego w Chełmnie
  data wytworzenia: 2016-12-27
 • opublikował: Rafał Stajszczak
  data publikacji: 2017-01-02 08:26
 • zmodyfikował: Rafał Stajszczak
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-02 08:27

I Ns 42/16

             Postanowieniem z dnia 30 czerwca 2016 roku, I Ns 42/16, Sąd Rejonowy w Chełmnie zarządził sporządzenie spisu inwentarza spadku po Łukaszu Boczek (PESEL: 90111611017), synu Iwony i Andrzeja, zmarłym dnia 05 czerwca 2013 roku w Zbrachlinie, mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Bajerzu 1/1, 86-253 Kijewo Królewskie.

           Sąd Rejonowy w Chełmnie – Wydział I Cywilny poucza, że osoby, które  uprawdopodobnią, że są spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”

 • autor informacji: SSR Ewa Melkowska - Bublik
  data wytworzenia: 2016-07-14
 • opublikował: Rafał Stajszczak
  data publikacji: 2016-07-22 11:13

Informacje Sądu Okręgowego

2013.09.24 12:56

Nowa Księga Wieczysta

2013.09.24 12:24

Elektroniczne postępowanie upominawcze (e-Sąd)

2012.09.24 14:13

Mediacja

2012.08.14 13:38

System Dozoru Elektronicznego

2012.08.14 13:36

Uwierzytelnienie dokumentu

2011.03.17 12:52

Europejski Atlas Sądowy do spraw cywilnych

2011.03.11 09:04

Informacja z SR Chełmno

Stopka adresowa

 •                                  

 • Sąd Rejonowy w Chełmnie

  ul. Toruńska 3, 86-200 Chełmno
  NIP: 875-10-24-548
  REGON: 000571493-00079

  tel. (56) 677-02-00
  fax (56) 677-02-25
  wyślij wiadomość e-mail

 • Godziny przyjmowania interesantów

  Sekretariaty wydziałów:
  poniedziałek 9:00 - 18:00
  wtorek-piątek 7:45 - 14:45
     
  Biuro Obsługi Interesanta, Czytelnia akt, Biuro Podawcze:
  poniedziałek 7:15 - 18:00
  wtorek-piątek 7:15 - 15:15
 • Godziny urzędowania Sądu

  poniedziałek:          7:15 - 18:00
  wtorek - piątek:      7:15 - 15:15

Licencja strony

© 2010 - 2016 Sąd Rejonowy w Chełmno. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Stopka strony